OPROEP: Foundation Bruckner – Bursaries 2019

In 2017 heeft de Stichting Foundation Bruckner haar beurzenbeleid herzien.
Een van de twee beurzen kan nu worden toegekend aan keramisten, kunstenaars en ontwerpers (individueel of collectief project) zonder criteria van leeftijd, nationaliteit, woonplaats of diploma’s. Het is echter noodzakelijk dat de kandidaat een autonome en grondige praktijk op het gebied van keramiek kan rechtvaardigen.

Aanvragen moeten uiterlijk op 16 september 2019 (datum van ontvangst) zijn ontvangen. De volgende weken zal een jury bijeenkomen en de resultaten worden medio oktober bekendgemaakt.

Meer informatie: http://www.ceramique-bruckner.ch/fr/actualite/bourses-stipendien-bursaries-2019testje