OPROEP: Jouw werk in KLEI?

       
Doe mee aan de rubriek KleiGalerij! Iedere aflevering van de rubriek KleiGalerij in KLEI heeft  een thema. Abonnees van het blad kunnen een goede foto (.jpg of.tiff (minimaal 3 MB, maximaal 10MB) van hun werk insturen via het digitale formulier op de website.
Ben je (nog) geen abonnee, dan nodigen we je bij deze van harte uit om dit te worden. Een jaarabonnement kost op jaarbasis in 2023 voor Nederland en België € 28,50 met incassomachtiging; € 30,00 bij andere betaalwijze.
Thema’s en uiterste inleverdata 2023
2023-5 september-oktober: Duo-objecten 1: inleveren vóór 15 juli 2023
2023-6 november-december: Duo-objecten 2: inleveren vóór 15 september 2023