Wie kent de maker?

Voor een van onze lezers zijn we op zoek naar de maker van onderstaand werkstuk. Voor zover bekend is de cache-pot omstreeks het midden van jaren tachtig van de vorige eeuw bij een galerie (onbekend) in Antwerpen gekocht.
Reacties graag naar secretariaat@klei.nl