OPROEP NKO Gouda: Zomer expositie Museum Gouda

Oudcursisten van het Extra Leerjaar Handvormen SBB Gouda/NKO: docent Mieke de Groot is met deze opleiding gestopt. Naar aanleiding hiervan organiseert de NKO in samenwerking met het Museum Gouda een afsluitende expositie: Talenten van de Nederlandse Keramiekopleiding.
Alle oudcursisten van de afgelopen 15 jaar roepen wij op om hiervoor in te schijven. De expositie is van 21 mei tot 1 september.
Aanmelden voor 1 april 2020.
Alle oudcursisten sturen wij zoveel mogelijk een persoonlijke uitnodiging. Mocht u deze niet ontvangen, neem dan contact met ons op!
Nederlandse Keramiekopleiding, Winterdijk 4-a, 2801 SJ Gouda, www.keramiekopleiding.nl | +31 (0)182-515274

 testje