KLEI keramiek magazine – hét Nederlandstalige keramiektijdschrift!

KLEI is een uitgave van de Stichting KLEI en bestaat al sinds 1980. Het is hét Nederlandstalige tijdschrift over keramiek en is 56 pagina’s dik. Het verschijnt zes keer per jaar.
 

WORD ABONNEE

KLEI verschijnt zesmaal per jaar: in januari, maart, mei, juli, september en november. Een abonnement loopt per kalenderjaar.

JAARABONNEMENT KLEI KERAMIEK MAGAZINE

Kosten op jaarbasis voor Nederland én België: € 28,50 met incassomachtiging, € 30,00 bij andere betaalwijze.
Jaarabonnement overige landen: € 78,00 (in verband met de hogere verzendkosten). Nieuwe abonnementen kunnen op elk moment ingaan; het abonnementsgeld voor het lopende kalenderjaar wordt omgerekend naar het aantal te ontvangen nummers in dat jaar. Een abonnement kan ook met terugwerkende kracht ingaan, voor zover de voorraad strekt. U ontvangt de reeds verschenen nummers dan binnen enkele werkdagen. Het lopend jaar betaalt u altijd nu via de webwinkel, ook wanneer u kiest voor automatische incasso; dit geldt dan vanaf het volgende kalenderjaar..

De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor een bepaalde tijd (6 nummers) en kan niet tussentijds beëindigd worden. Indien u het abonnement hierna wilt beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons bezit te hebben.

Abonnementen na de eerste abonnementsperiode worden omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, welke telkens voor een kalenderjaar vooruit wordt gefactureerd. U kunt dan driemaandelijks opzeggen en u ontvangt het vooruitbetaalde abonnementsgeld (naar rato) retour.

KLEI biedt u

 

Inspiratie en ideeën
Interviews met keramisten uit binnen- en buitenland, prikkelende onderwerpen, verdiepingsartikelen over heden en verleden, over aanpalende gebieden in de kunst en over andere culturen.

Ondersteuning en uitdaging
Stap-voor-stapartikelen, uitleg van technieken en materialen, discussies over technische problemen, presentatie van nieuwe methoden.

Tips, recensies en informatie
Boeken, dvd’s, materialen, evenementen, cursussen, markten, tentoonstellingen.

 

Losse nummers KLEI keramiek magazine

Reeds verschenen nummers van het lopende jaar kunnen via de webwinkel worden nabesteld à € 6,50 plus verzendkosten.

Nummers uit voorgaande jaren kunnen - indien voorradig - worden nabesteld à € 4,00 per nummer (jaargang 2022) en à € 3,00 per nummer (jaargang 2015 t/m 2021) en à € 2,00 per nummer (t/m jaargang 2014) plus verzendkosten via de webwinkel.

Losse nummers zijn ook te koop op de grotere keramiekmarkten waar KLEI met een kraam aanwezig is.

Abonnementenadministratie

De  abonnementenadministratie wordt verzorgd door:
FBW Abonneeservice, Postbus 612, NL-3440 AP Woerden, abo@klei.nl,
+31 (0)348-431393, +31 (0)6-16526324.

Opzeggen kan via abo@klei.nl of per post. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door de abonnementenadministratie is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement.

Adreswijzigingen kunt u doorgeven via abo@klei.nl, per post of per telefoon.