Bijzonderheden

Ontdek het verleden met Archeologie Magazine.

Bijzonderheden

De Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) is een stichting zonder winstoogmerk die opkomt voor de collectieve en individuele belangen van professionele beeldend kunstenaars.
Oudebildtdijk 732 St.-Jacobiparochie Nederland www.paulienploeger.nl