REDACTIE KLEI

Inleveren kopij
Kopij voor KLEI is altijd welkom! Kopij kunt u sturen naar redactie@klei.nl
Tentoonstellingsgegevens en persberichten voor de KeramiekAgenda naar secretariaat@klei.nl

Aanleveren foto voor de rubrieken KleiGalerij + In Beeld
Klik hier voor het formulier. Voor elke foto dient u een apart formulier in te vullen.

Deadline aanleveren kopij + tentoonstellingsgegevens

Nummer/maand
2023-1 jan-feb
2023-2 mrt-apr
2023-3 mei-juni
2023-4 jul-aug
2023-5 sep-okt
2023-6 nov-dec
2024-1 jan-feb
Deadline aanlevering
10-11-2022
10-01-2023
10-03-2023
10-05-2023
10-07-2023
10-09-2023
10-11-2023
 
Datum verschijning
tussen Kerst-Nieuwjaar
1e week maart 2023
1e week mei 2023
1e week juli 2023
1e week sep 2023
1e week nov 2023
tussen Kerst-Nieuwjaar

 

SECRETARIAAT KLEI

Bestellingen webwinkel | Vraag & Aanbod | Opgave Oproepen
secretariaat@klei.nl
+31 (0) 6 50505847

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

Nieuwe abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen
FBW Abonneeservice, Postbus 612, NL-3440 AP Woerden
abo@klei.nl, +31 (0)348-431393, +31 (0)6-16526324.

UITGEVER

KLEI keramiek magazine® wordt uitgegeven door Stichting KLEI
Postadres secretariaat: Wolsbergerweg 38, 3781 PE Voorthuizen
secretariaat@klei.nl