KLEI-header-mrt2018-1260×240-1
KLEI-header-mrt2018-1260×240-2
KLEI-header-mrt2018-1260×240-3
KLEI-header-mrt2018-1260×240-4
KLEI-header-mrt2018-1260×240-5
KLEI-header-mrt2018-1260×240-6
KLEI-header-mrt2018-1260×240-7
KLEI-header-mrt2018-1260×240-8

Redactie KLEI

Inleveren kopij
Kopij voor KLEI is altijd welkom! Digitaal aanleveren via redactie@klei.nl
Deadline edities 2018
10-11-2017: 2018-1 januari-februari
10-01-2018: 2018-2 maart-april
10-03-2018: 2018-3 mei-juni
10-05-2018: 2018-4 juli-augustus
10-07-2018: 2018-5 september-oktober
10-09-2018: 2018-6 november-december
10-11-2018: 2019-1 januari-februari

Aanmelden/inloggen op het forum

Problemen met het aanmelden of inloggen op het forum: aanmelden@klei.nl

Secretariaat KLEI

Bestellingen webwinkel | De les gewezen/Biscuitjes | Opgave KeramiekAgenda 
secretariaat@klei.nl
+31 (0) 6 505 058 47

Opgave advertenties/bijsluiters: adverteren@klei.nl

Abonnementenadministratie

Nieuwe abonnementen, adreswijzigingen en opzeggingen
FBW Abonneeservice, Postbus 612, NL-3440 AP Woerden
abo@klei.nl, +31 (0)348-431393, +31 (0)6-16526324.

Uitgever

KLEI keramiek magazine wordt uitgegeven door de Stichting KLEI

Postadres secretariaat: Wolsbergerweg 38, 3781 PE Voorthuizen
secretariaat@klei.nl

Geef KLEI cadeau

6 nummers vanaf

€ 28,50